O dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého volného času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti, dovednosti, nové známé a často i přátele.

Každý z nás si pod slovy dobrovolník - dobrovolnictví představí něco jiného. Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Jen těžko se hledá hranice mezi pomocí příbuzným, sousedům nebo cizím kolemjdoucím, kterým nabídneme pomoc, a dobrovolnou prací pro školu či sportovní klub. Tato forma dobrovolné pomoci se vyznačuje termíny jako samozřejmost, spontánnost a nečekání odměny ani vděku.

A jaké je to být dobrovolník, předkládáme několik názorů od našich dobrovolníků:

"Tato činnost mne velmi nabíjí a posunuje dál ... " paní Dana (dobrovolnice ve Fakultní nemocnici HK)

"Mám radost, když jim tečou slzy od smíchu..." paní Jana (dobrovolnice ve Fakultní nemocnici HK)

"... dobrovolnická činnost mi pomáhá překonat sama sebe a lépe zdolávat těžké životní situace..." paní Dana (dobrovolnice ve Fakultní nemocnici HK)

Proč se stát dobrovolníkem?                                                                                                                                                               

Můžete využít své schopnosti a dovednosti a prohlubovat je na místech kde o to mají skutečně zájem. Získáte nové přátele, poznáte zajímavé lidi a místa a možná trochu přehodnotíte svůj dosavadní žebříček hodnot. Dobrovolnictví Vám může přinést mnoho dobrého, například: 

  • smysluplná  výplň volného času
  • poznání nových lidí
  • získání nových zkušeností
  • dovednost opravdu pomáhat a naslouchat
  • posun v životním stylu a postojích
  • pocit užitečnosti                                                                                                                                          

Dobrovolnictví není oběť!

Jak můžete pomoci?

  Můžete nabídnout svoje schopnosti a dovednosti všude tam, kde vás potřebují a kde se i vy budete cítit užiteční.

  Vyzkoušejte si praxi formou dobrovolnické činnosti ve svém oboru nebo někde úplně jinde! O vykonané dobrovolnické činnosti získáte také    osvědčení!
  Pomoci můžete především jako dobrovolník v domovech pro seniory (Dobrovolnictví  v sociálních službách pro seniory) a vaši pomoc ocení i přímo naše Občanské poradenské středisko.