Rehabilitace1Tréninkové místo je v současné době vytvořeno na pozici "provozní vzdělávacího střediska". Tato pozice je v rozsahu 1,0 úvazku s flexibilní pracovní dobou, která se pohybuje mezi 12-22 hod.

Náplň práce zahrnuje tyto hlavní činnosti:

 1. Organizace a zajištění kurzů, seminářů, besed apod.
 2. Komunikace s lektory a institucemi a účastníky vzdělávacích aktivit
 3. Tvorba programové nabídky.
 4. Propagace vzdělávacích aktivit
 5. Příprava občerstvení
 6. Úklid prostorů určených pro vzdělávací aktivity
 7. Koordinace dobrovolníků
 8. Vyhledávání partnerů pro spolupráci z řad firem, vzdělávacích institucí, vládních organizací a neformálních občanských aktivit
 9. Příprava vzdělávacích materiálů
 10. Evidence zásob materiálu určených pro vzdělávací aktivity
 11. Evidence účastníků vzdělávacích aktivit.
 12. Vedení samostatné pokladny.

Mentoring a další podpůrné techniky

Řešení specifických potřeb uživatelů je zajištěno za podpory mentora (sociální pracovnici/sociálního pracovníka), který mu po celou dobu poskytuje pomoc, podporu, motivaci a zpětnou vazbu tak, aby bylo možné dospět k co největší aktivizaci a získávání nových kompetencí jak pracovních, tak i sociálních. Do programu zapojujeme také psychoterapeuta, se kterým mají uživatelé služby pravidelné sezení, v rámci kterých mohou řešit své osobní problémy, psychické bariéry a způsoby jejich překonávání a dokázali reflektovat příčiny, spouštěče a dopady svého stavu, a aby se s nimi naučili co nejlépe fungovat v běžném životě.

Tréninková kavárna vytváří modelové prostředí reálného pracoviště pracovního týmu, ve kterém si mohou uživatelé služby nacvičovat nově získané dovednosti a zažít reálné pracovní situace, osvojovat principy kooperace a zdravé rozhodovací strategie. V rámci komunikace s uživatelem služby se zaměřujeme na podrobné vysvětlování, které je doplněné praktickými ukázkami, demonstracemi, příběhy. Alternativně využíváme také techniku psaného slova (analýza písemných instrukcí, popis rolí apod.), v rámci které uživatelé rozvíjejí své pracovní kompetence, využívání pracovních pomůcek.Naší základní technikou je technika povzbuzování, kdy se zaměřujeme na překonání pocitů méněcennosti, kdy se snažíme vyzdvihovat osobní úspěchy uživatele služby např. skrze pochvaly, veřejná uznání a poděkování, podpůrný intervizní rozhovor.

Zapojujeme také techniku rehabilitačního působení umění, protože uživatelé naší služby mají možnost účastnit se tereapeutické výtvarné skupiny, jejíž práce je založená na artefiletice, a zaměřuje se na sebepoznání vlastních dovedností, životních strategií sdílení životních zážitků s pomocí výtvarných technik, kdy uživatelé skrze své dobré stránky posléze pracují na svých nedostatcích a na osobním rozvoji, kdy mohou např. získat zdravé sebevědomí, rozvíjet své kreativní dovednosti, estetické cítění aj.

Nezapomínáme ani na nezbytnou relaxaci, proto jsou uživatelům služby jsou zadávány různorodé činnosti, kdy mají možnost trávit část své pracovní doby mimo prostory tréninkové kavárny, kdy mohou např. roznášet letáky, mapovat nové propagační prostory, flexibilně střídat pracovní a odpočinkový čas aj.

Klienty podporujeme také ve využívání meditace s cílem nalézat nové hodnoty, životní postoje či naučit se žít s nějakým znevýhodněním, vyrovnat se s ním, příp. zahájit medikaci a využívat účinně nástroje podpory (terapie, supervize, sebetrénink, relaxační cvičení) jako trvalou součást života, naučit se relaxovat, rozpoznávat vlastní hranice a dospět k sebepřijetí. Meditaci navozujeme např. skrze možnost poslouchání hudby, četbou, účastí v meditačních skupinách.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

 • +420 734 734 818

Obč. poradna Náchod

 • +420 734 370 960

Obč. poradna Jičín

 • +420 736 472 676

Clubcafé PESSOA

 • +420 736 472 678

Kalendář akcí

červen 2019
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30