existují možnosti, jak řešit situaci, když nechcete dědit?
Jsou tři varianty, které danou situaci řeší dle Občanského zákoníku: Můžete se dědictví zřeknout, můžete ho odmítnout, nebo se vzdát dědického práva.
První způsob – že se zřeknete dědického práva - upravuje § 1484 z č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ). Jako dědic se může svého dědického práva předem zříci, a to tak, že se zůstavitelem ještě za jeho života uzavřete písemnou smlouvu o zřeknutí se dědického práva. Smlouva má formu notářského zápisu. Tím jste vyloučeni z dědění a platí to pro i vaše potomky, pokud se ve smlouvě nedomluvíte jinak.

Druhý způsob - odmítnutí dědického práva - upravuje § 1485 – 1489 z č. 89/2012 Sb., NOZ. Takové odmítnutí je jednostranným právním jednáním (tj. nezáleží na souhlasu či nesouhlasu druhé strany) a můžete tak učinit po smrti zůstavitele, musíte to však stihnout ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jste od soudu obdrželi vyrozumění o právu dědictví odmítnout vč. následků tohoto odmítnutí. Odmítnout totiž lze pouze celé dědictví, ne jenom část, která se vám nelíbí (např. dluhy). Takže si musíte tento krok dobře rozmyslet.
A poslední, třetí způsob - vzdání se dědického práva - upravuje § 1490 z č. 89/2012 Sb., NOZ. Užívá se obvykle ve chvíli, kdy je v dědictví více dědiců ve stejné dědické linii a jeden dědic se vzdá dědictví ve prospěch druhého, protože buď o svou část dědictví nemá zájem (např. část louky, starý nábytek) nebo tuto část nejde smysluplně užívat samostatně (např. 1/6 automobilu) apod.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

  • +420 734 734 818

Obč. poradna Náchod

  • +420 734 370 960

Obč. poradna Jičín

  • +420 736 472 676

Clubcafé PESSOA

  • +420 736 472 678

Kalendář akcí

duben 2020
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3