... od 1. 1. 2021 proběhne novela Zákoníku práce?

Změny se týkají sdíleného pracovního místa, placeného volna pro vedoucí táborů a ve výpočtu dovolené.

Sdílené pracovní místo

Důvod pro zavedení sdíleného pracovního místa vychází z myšlenky lépe sladit pracovní a soukromý život. Jde o to, že dva pracovníci se stejným druhem práce se na tomto místě střídají v rámci sjednané pracovní doby (kratší úvazky). Zaměstnanci si mohou mezi sebou domluvit rozvržení pracovní doby. Společný rozvrh předkládajíc zaměstnavateli v písemné formě alespoň týden předem. Změny se také provádějí písemně, a to mnimálně 2 dny předem.

Placené volno pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory

Na týden placeného volna a nárhadu mzdy mají od 1. 1. 2021 nárok vedoucí táborů, vychovatelé a instruktoři. Organizátorem akce musí být právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, a to nejméně 5 let, a jeho hlavní činností musí být práce s dětmi a mládeží. Zaměstnavatel může zažádat Okrestní správu sociálního zabezpečení o úhradu poskytnuté náhrady mzdy ze státního rozpočtu.

Výpočet dovolené

Pokud zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za kalendářní rok a u jednoho zaměstnavatele konal práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené nebo sjednané kratší pracovní doby, přísluší mu poměrná část dovolené. Jak se vypočte nárok na poměrnou část dovolené, si ukážeme na příkladu.

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2021, má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. U zaměstnavatele činní nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši 4 týdnů. Do konce roku odpracuje 13 celých týdenních směn. Nárok na dovolenou bude následující:

40 hodin (úvazek) / 52 týdnů (délka kalendářního roku) * 13 týdnů (odpracovaná doba) * 4 týdny (výměra dovolené) = 40 hodin (nárok na dovolenou). Nevyjde-li nárok v celých hodinách, zaokrouhlí se na celé hodiny nahoru.

Další významnou novinkou v oblasti dovolené je fakt, že se už nebude počítat s následným krácením dovolené, když zaměstnanec nekonal práci pro překážky v práci, které se nepovažují za výkon práce, a to po dobu 100 a více směn. Nově se stanovuje, že překážky v práci se uznávají za výkon práce do limitu dvacetinásobku stanovené pracovní doby.

Změny proběhnou i v oblasti převodu nevyčerpané dovolené do následujícího roku. Možnost převodu dovolené se připouští i na žádost zaměstnance, a to pouze v rozsahu, v němž přesahuje minimální výměru 4 týdnů. Dále se připouští, aby na základě dohody původního a nového zaměstnavatele mohlo dojít k převodu nevyčerpané dovolené i v případě, kdy pracovní poměry na sebe bezprostředně nenavazují.

Od 1.1.2021 bude moci rovněž zaměstnavatel výslovně určit čerpání dovolené i v rozsahu kratším, než je délka směny. Toto určení dovolené může být pouze se souhlasem zaměstnance a minimálně v délce poloviny směny.

Náhrada újmy

Stanovuje se jednorázová náhrada nemajetkové újmy manžela, partnera, dítěte, rodiče a dalších osob v rodinném či obdobném poměru při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Také dochází ke zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalým po smrti zaměstnance, a to na minimálně dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

PO, ČT 8-18, ÚT, ST 8-15

 • +420 734 734 818
 • Obč. poradna Náchod

  PO 9-18, ÚT, ST 9-15, ČT 9-17

 • +420 734 370 960
 • Obč. poradna Jičín

  PO 8-18, ÚT, ST 8-15, ČT 8-17

 • +420 736 472 676
 • Clubcafé PESSOA

  Dle aktuálního programu

 • +420 736 472 678
 • Kalendář akcí

  říjen 2022
  Po Út St Čt So Ne
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6