CCP kolaz2V rámci dosahování společensky prospěšného cíle, spočívajícím v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, se hlásíme k principům sociálního podnikání, k nimž patří:

- sociální prospěch (vysoký podíl osob ze znevýhodněných skupin v řadách zaměstnanců, demokratické mechanismy pro správu a řízení společnosti);

- ekonomický prospěch (zisk je reinvestován do rozvoje společnosti a naplňování cílů);

- environmentální prospěch (environmentálně šetrné podnikání);

- místní prospěch (orientace na lokální potřeby, zapojení aktérů z komunity a využívání místních zdrojů).

 

Jak konkrétně tyto znaky naplňujeme?

1. společensky prospěšný cíl
Mezi naše cílové skupiny v současnosti patří:
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
(Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok, Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců)
Osoby s lehčím duševním onemocněním
Osoby ve věku 55 a více let
(zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání)

Nově chceme zařadit tyto cílové skupiny:
Osoby se zdravotním postižením (tělesným nebo smyslovým)
Mladí lidé bez praxe mladší 30 let
(Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy)

2. sociální prospěch
V současné době tvoří podíl osob ze znevýhodněných skupin 37% zaměstnanců, pokud zahrneme všechny zaměstnance za celou organizaci. Vezmeme-li v potaz pouze „odštěpný závod“, tedy pouze ClubCafé Pessoa, tvoří podíl osob ze znevýhodněných skupin 72%. Příležitost k uplatnění těchto cílových skupin dáváme také prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Společnosti běžně zaměstnává osoby se zdravotním hendikepem, rodiče malých dětí nebo osoby pečující o své příbuzné. Standardně nabízí zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, home office, sick days, náhradní volno, účast na kurzech, umožňuje studium při zaměstnání.

Zaměstnanci ze skupin znevýhodněných osob mají možnost čerpat několik typů podpory: Měsíční doba zaškolení, sestavení pětiměsíčního plánu osobního rozvoje, zaměřený na zvládání kompetencí pracovní pozice s využitím silných stránek klienta, poskytování zpětné vazby, pravidelná 30 minutová hodnotící sezení, pravidelná supervize u určeného terapeuta (ideálně 1x do měsíce), možnost psychologického poradenství v Občanské poradně v případě krize. Je také poskytována podpora při hledání pracovního místa na otevřeném trhu práce (příprava CV, příprava na pohovor, doprovod na pohovor).

Naši zaměstnanci jsou zapojeni do tvorby strategického plánu, formulace strategických cílů a způsobů jejich dosahování. Veškeré dokumenty z rozhodování SR a DR jsou přístupné na intranetu. O výsledcích hospodaření a vyhlídkách na následující rok jsou informováni na pravidelných výročních poradách.

3. ekonomický prospěch
Jako nezisková organizace veškerý zisk případného zisku reinvestujeme do rozvoje naší činnosti a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů. Budeme tak činit i v případě sociálního podniku. Transparentně zveřejňujeme hospodářský výsledek formou výroční zprávy, zveřejněné na těchto webových stránkách a ve veřejném obchodním rejstříku, z účetních výkazů jsme schopni doložit veškeré finanční toky a způsob nakládaní se ziskem. Jako obecně prospěšná společnost máme stanovené vlastní mechanismy řízení organizace (správní rada, dozorčí rada, statutár), která zaručuje absolutní nezávislost na poskytovatelích dotací. Členy obou rad volíme tak, aby nedošlo ke konfliktu zájmů. Z jednání SR i DR jsou vedeny zápisy.

Snažíme se být soběstační a konkurenceschopní. V současné době (údaje za rok 2022) tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří 6,7% z celkových výnosů organizace, vezmeme-li v potaz pouze „odštěpný závod“, tedy pouze ClubCafé Pessoa, tvoří tržby z prodeje 91,1 % z celkových výnosů.

4. environmentální prospěch
Mezi naše zásady environmentálně šetrného podnikání patří:
Šetrné zacházení se zdroji, co nejmenší plýtvání papírem (elektronická vnitřní komunikace, elektronická archivace dokumentů) třídění odpadů, úsporná zařízení (osvětlení, žárovky), multifunkční využívání prostor, využívání webových nástrojů (google docs, videokonference, chatbot aj.) Při výběru přístrojů dbáme na to, aby měly nízkou spotřebu, nebo obnovitelné součástky, nabíjecí baterie, šetrný provoz a nízká hlučnost. Při nákupu čisticích prostředků se snažíme, aby se jednalo o ekologicky šetrné výrobky, u surovin preferuje fairtradové produkty.

5. místní prospěch
Program akcí reaguje na místní poptávku a vhodně doplňuje spektrum místní alternativní kultury i kaváren či vináren, jako komunitní místo reaguje na potřeby místních obyvatel, které zjišťuje formou zpětné vazby a dotazníkového šetření. Uplatnění u nás najdou především místní zaměstnanci a dobrovolníci. Bydliště ve stejném nebo sousedním kraji (přeshraničním regionu) má 100% pracovníků OPS.

Sortiment je dle možností nakupován z místních zdrojů (s výjimkou specifických potravin, které dovážíme přímo z Portugalska). Konkrétně jsou podporovány podniky a prodejny jako Zdravíčko, Bazalka, Boston, U Anděla, Erko aj. Sirupy Camellus nakupujeme od sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o. z Červeného Kostelce.

Spolupracujeme s celou řadou organizací občanského sektoru v sociální oblasti, kultuře a volnočasových aktivit (Artičok, Bajkazyl, Klub důchodců aj.) Spolupracujeme také s pobočkami místní knihovny, městským infocentrem, místními médii (Radnice, Hradecký deník) a zapojuje se do dění místních FB skupin (Hradec Králové - salon republiky, Hradec Králové aktuálně, Co se děje v HK apod.) Je součástí komunitního plánu místních sociálních služeb, členem pracovních skupin MMHK, jedním z aktérů happeninku Noc venku, praxovým pracovištěm pro obor sociální práce UHK.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

PO, ČT 8-18, ÚT, ST 8-15

 • +420 734 734 818
 • Obč. poradna Náchod

  PO 9-18, ÚT, ST 9-15, ČT 9-17

 • +420 734 370 960
 • Obč. poradna Jičín

  PO 8-18, ÚT, ST 8-15, ČT 8-17

 • +420 736 472 676
 • Clubcafé PESSOA

  Dle aktuálního programu

 • +420 736 472 678
 • Kalendář akcí

  listopad 2023
  Po Út St Čt So Ne
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3