V současné době spolupracujeme s UHK na tomto projektu:

Využití prvků umělé inteligence při poskytování odborného sociálního poradenství

Cílem projektu je uzpůsobení komunikační platformy na bázi chatbot/voicebot pro účely poskytování odborného sociální poradenství v ČR. Za účelem naplnění cíle, bude vytvořena znalostní databáze pro komunikační platformu chatbot/voicebot využitelná pro odborné sociální poradenství poskytované na veřejné informační síti internet v oblasti dluhů a předlužení, bydlení, pracovního práva, rodinného práva, spotřebitelských vztahů, sociální péče a pomoci, práv obětí trestných činů. Tato databáze bude přístupná prostřednictvím komunikační platformy chatbot/voicebot. Komunikační algoritmy testovací fázi přizpůsobovány cílovým skupinám sociální práce se specifickými komunikačními potřebami. Poradenství v sociální práce je založeno na poradenském rozhovoru a součástí tohoto nástroje je lidský vztah mezi poradcem (sociálním pracovníkem) a uživatelem služby.

Inovativnost řešení spočívá v částečném nahrazení člověka strojem, a to ve fázích, které lze strukturovat, a zároveň při nichž není existence vztahu významná pro naplnění cíle poradenství. Stroj bude představovat nadstavbu. Člověk-sociální pracovník bude méně zatížen procesními úkony informativního charakteru, popř. rutinním rozhodováním, a bude se moci více soustředit na klienta a jeho životní situaci. V důsledku předpokládáme menší chybovost v tím i vyšší kvalitu služby. Nasazení umělé inteligence do oblasti profesionálního sociálního poradenství může být vnímáno jako nástroj pomoci stávajícím lidským zdrojům (profesionálním poradcům) adaptovat se na rostoucí kvantitu práce (rostoucí velikost cílových skupin v souvislosti s nezaměstnaností, ztrátou bydlení, předlužením, koronavirovou pandemií apod.) Příchod tzv. Průmyslu 4.0 s sebou ponese jak vytváření nových sociálních problémů, prohlubování stávajících, tak i potřebu reagovat na straně organizace práce.záměr se snaží přispět k vývoji a aplikaci technologií do jinak (do této doby) na mezilidské komunikaci vystavěné oblasti profesionální činnosti (sociální poradenství). Projekt může svou pilotní aplikací ukázat nejen přínosy, ale též rizika spojená s nasazením takových technologií a pomoci vyvarovat se při budoucím plošnějším nasazení výrazných chyb.

Projekt spojuje tři partnery: Univerzitu Hradec Králové - Ústav sociální práce Filozofické fakulty (dále jen ÚSP FF UHK), neziskovou organizaci Občanské poradenské středisko, o. p. s. (dále jen OPS) a subdodovatele technologie obchodní společnost Artin, spol. s r. o. zaměřující se na vývoj komunikační platformy (chatbot/voicebot) v českém jazykovém prostředí. Projekt byl zahájem v 06/2020 a podle harmonogramu má být ukončen 05/2023.

  logoline TAR Poradm web

 

V minulosti jsme spolupracovali s UHK na těchto projektech:

 

Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0127, Realizátor: Univerzita Hradec Králové

Hlavním cílem tohoto projektu je inovovat obsah vybraných předmětů jednotlivých studijních oborů s ohledem na odborný profil  absolventů, potřeby trhu práce a prohloubení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, u kterých absolventi nacházejí uplatnění.

Trvání projektu : 1.12.2011 - 30.11.2014 

Kaizrov dluhy3Občanské poradenské středisko jako partner projektu zajišťuje kontext běžné praxe a přenáší jej do akademického prostředí. Poskytuje konzultace k systému přípravy sociálních pracovníků v bakalářském a magisterském studiu a vypracovává recenzní posudky výukových textů.  V roce 2013 připravilo a realizovalo pro studenty ÚSP UHK celodenní workshop Poradenské dovednosti. V roce 2014 se pracovníci věnují především vypracování posudků na skripta a distanční texty a zároveň se podíleli na realizaci Studentských hradeckých dnů.

Občanské poradenské středisko se společně s dalšími organizacemi zúčastnilo Studentských Hradeckých dnů sociální práce, které probíhaly v rámci projektu INOSOC od 6.10. do 9.10. V rámci setkání se studenty proběhlo několik přednášek a besed, které se zaobíraly různými tématy - sociální prací v občanských poradnách, finanční gramotností, spotřebitelskou problematikou. Pozornost studentů si získala přednáška s provokativním názvem Šmejdi včera, dnes a zítra.

Kaizrov smejdiByly připraveny ale i další aktivity jako soutěžní hra "Občane neriskuj" a jiné. Vysokou návštěvnost měla prezentace našich dobrovolnických programů za účasti dvou aktivních dobrovolníků, kteří se s posluchači podělili o řadu úsměvných příhod. Akce se setkala velmi dobrým ohlasem studentů, kteří byli s aktivitami spokojeni i s celým průběhem Studentských dnů sociální práce.
Více informací naleznete na: https://www.uhk.cz/cs-CZ/USP/Novinky/Studentske-Hradecke-dny-socialni-prace

 

Studetnske dny1Rozvoj klíčových kompetencí studentů očima potencionálních zaměstnavatelů

Cílem projektu bylo vzdělávat studenty bakalářských oborů: sociální práce v prezenční a kombinované formě, sociální práce ve veřejné správě v kombinované formě a studenty následujících magisterských oborů sociální práce v prezenční a kombinované formě, realizované na UHK pro budoucí praxi prostřednictvím nového systému praxí s využitím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce."

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0015

Realizátor: Univerzita Hradec Králové

Další partneři projektu: Laxus, o. s.; Občanské sdružení Salinger; SKOK do života, o. p. s.; Oblastní charita Hradec Králové; PROSTOR PRO, o. s.; Občanské sdružení Adra.

Období realizace: 1. 10. 2010 – 28. 2. 2013

Stručný popis projektu

Cílem projektu je vzdělávat studenty bakalářských oborů: sociální práce v prezenční a kombinované formě, sociální práce ve veřejné správě v kombinované formě a studenty následných magisterských oborů sociální práce v prezenční a kombinované formě, realizované na UHK pro budoucí praxi a prostřednictvím nového systému praxí s využitím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Dílčí cíle projektu

 • zapojením poskytovatelů sociálních služeb do formování výuky překlenout vakuum mezi teorií a praxí
 • zkvalitnit výuku oborů bakalářského a magisterského studijního programu sociální politiky a sociální práce akreditovaných na UHK
 • vybudovat síť kvalitních pracovišť pro výkon studentských praxí

Hlavními výstupy projektu bude zavedení vnitřní akreditace pracovišť, jejich evidence v databázi poskytovatelů praxe studentům a uskutečnění stáží pro 120 studentů VŠ v rámci pilotního ověření systému. Doprovodnou nezbytnou aktivitou je další vzdělávání akademických pracovníků VŠ, supervizorů stáží.

Projekt probíhal od roku 2011 ve spolupráci se 7 partnery z řad poskytovatelů sociálních služeb a skončil v únoru 2013 závěrečným evaluačním setkáním. Za období projektu se pracovníci Občanského poradenského střediska podíleli na vytvoření systému praxí a prošli akreditačním procesem. V průběhu ověřování vykonalo praxi v občanské poradně 6 studentek Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

Pracovníci OPS se aktivně podíleli na připomínkování systému odborných praxí a jeho evaluaci a také na vytvoření výukové pomůcky pro studenty a metodického materiálu pro zájemce o získání akreditace pracoviště odborné praxe.

Projekt pokračuje formou zajištění praxí pro studenty Univerzity Hradec Králové.

Více o projektu  http://www.usp-uhk.cz

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

PO, ČT 8-18, ÚT, ST 8-15

 • +420 734 734 818
 • Obč. poradna Náchod

  PO 9-18, ÚT, ST 9-15, ČT 9-17

 • +420 734 370 960
 • Obč. poradna Jičín

  PO 8-18, ÚT, ST 8-15, ČT 8-17

 • +420 736 472 676
 • Clubcafé PESSOA

  Dle aktuálního programu

 • +420 736 472 678
 • Kalendář akcí

  červen 2024
  Po Út St Čt So Ne
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30