modelovkaProč nabízíme studentské praxe?

Občanská poradna nabízí absolvování především dlouhodobých praxí, které mají pro studenty mnohem větší přínos. Student získá ucelený přehled o organizaci, jednotlivých programech a poskytovaných službách. Na počátku každé praxe je se studentem probrán cíl praxe, nad jehož plněním a revizí se společně schází průvodce praxí a student. Ze zkušenosti víme, že studenti dlouhodobou a intenzivní formu praxe vítají, neboť mají možnost své teoretické znalosti převádět do praxe a učí se tak lépe propojovat teorii s praxí. Pro službu a pracovníky je tento model praxí více zatěžující z hlediska časové náročnosti, ale umožňuje nám studenta lépe poznat, poskytnout mu kvalitní náplň praxe popř. z jejich řad rekrutovat vhodné zájemce o dobrovolnictví. Student je celým procesem zkompetentňování provázen od jeho začátku až po konečné hodnocení a investovaný čas se nám vrací v podobě dalších pomocných rukou s celou řadou úkolů, které jsou součástí nepřímé práce a jsou neodmyslitelnou součástí dobře vykonávané sociální práce v poradně (např. tvoření informační databáze, vyhledávání v zákonech, judikatuře atd.) Studenti pro nás mohou být i přínosným zdrojem nových nápadů a podnětu, ve věcech, kde zkušení pracovníci mohou trpět tzv. autorskou slepotou. Proto vítáme další pohled z jiného úhlu, který nám může pomoci službu posunout zase o krok dál.

Naše zkušenosti se studentskými praxemi

V roce 2001 se Občanská poradna stala pracovištěm odborných praxí. V průběhu každého semestru zde vykonávali praxi cca 2 až 4 studenti z různých škol s obory zaměřenými na pomáhající profese (např. UHK, Jihočeská univerzita v ČB, VOŠ Pardubice atd.). V roce 2006 jsme se účastnili projektu Příprava na práci v Královéhradeckém kraji, jehož účastníci zde měli zajištěnou zkušební praxi. V roce 2008 podepsalo OPS Rámcovou smlouvu o zajištění praxe studentů Pedagogické fakulty univerzity Hradec Králové a v roce 2011 spolupráci s UHK rozšířilo o Rámcovou smlouvu s Ústavem sociální práce. V roce 2010 bylo odborně vedeno 5 studentů na dlouhodobých praxích a celkem bylo vykázáno 400 hodin. V roce 2011 v rámci projektu  - Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů v OPHK splnily praxi dvě studentky, bylo vykázáno 200 hodin.

Za rok 2012 již plnily praxi v rámci projektu praxi 3 studentky, 2 z bakalářského studia a 1 z magisterského studia dohromady v rozsahu 300 hodin. Jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon studentských praxí ÚSP UHK. V posledních letech zájem o praxi stále stoupá, v roce 2019 absolvovalo praxi 9 studentů. Preferovaný typ odborné praxe studentů (dle sylabů ÚSP UHK):

 • Exkurze
 • Průběžná praxe (40 hodin)
 • Souvislá praxe 1 (80 hodin)
 • Souvislá praxe 2 (160 hodin)
 • Souvislá praxe činnostní  (160 hodin)

Údaje o praxi

Požadavky na zájemce o praxi:

 • aktivní přístup (informovanost o organizaci, o typu poskytovaných sociálních služeb apod.), 
 • komunikační dovednosti (schopnost formulovat svá očekávání, cíle a motivaci atd.), 
 • schopnost sebereflexe (např. formulace možných předsudků k cílové skupině), 
 • znalost práce na PC 

Způsob výběru praktikantů: osobní pohovor se studentem. Když zájemce o praxi kontaktuje naši organizaci, pracovník zodpovědný za vedení praxí nejdříve získá potřebné údaje a na základě nich zhodnotí, zda je možné o přijetí zájemce o praxi uvažovat - tedy, že je např. volný termín, zájemce má absolvovat typ praxe, který organizace poskytuje. V případě, že přijetí není možné, informuje o tom zájemce e-mailem a vysvětlí důvody nepřijetí. Pokud naopak pracovník zodpovědný za vedení praxí zhodnotí, že je možné zvažovat přijetí, je zájemce o praxi kontaktován e-mailem a je pozván na osobní pohovor. Při osobním pohovoru je ověřováno, zda zájemce splňuje vstupní požadavky organizace na praktikanta/ku. Vedoucí praxe hodnotí aktivní přístup praktikanta/ky (zda přichází na přijímací pohovor informován o základní činnosti organizace a o typu poskytovaných sociálních služeb), komunikativnost (schopnost reagovat na otázky vedoucího praxe, schopnost formulovat svá očekávání, cíle a motivaci) a schopnost sebereflexe (dokáže popsat své silné a slabé stránky, své předsudky k cílové skupině apod.). Otázky jsou přizpůsobeny konkrétním okolnostem, kontextu rozhovoru a osobě praktikanta. Pracovník pokládá např. následující otázky:

 • Proč byste chtěl/a vykonávat praxi právě v naší organizaci?
 • Co víte o Občanském poradenském středisku o.p.s.? O Občanské poradně HK?
 • Kde jste si zjišťoval o organizaci informace?
 • Absolvoval jste již nějakou praxi v zařízeních poskytujících sociální služby?
 • Jaké jsou podle Vás Vaše silné a slabé stránky?
 • Co očekáváte od praxe v naší organizaci?
 • Jak si představujete náplň práce občanského poradce – sociálního pracovníka?
 • Jaká je podle Vás cílová skupina Občanské poradny HK?
 • Domníváte, že máte nějaké předsudky vůči této cílové skupině?
 • Jakých cílů byste chtěl na praxi dosáhnout?

Popis náplně praxe:

 • úvodní zaškolení (informace o organizaci, programech a pracovišti - obsah a specifika sociální práce, cílová skupina, provoz, proškolení v BOZP a PO, seznámení s postupy při rizikových situacích, s právy a povinnostmi praktikantů, pravidly organizace (psanými i nepsanými), s prostory organizace, zázemím pro praktikanty a s členy týmu, 
 • seznámení s databází zájemců a klientů a její procházení, 
 • pozorování a náslechy vyjednávání pracovníků se zájemci o službu, 
 • pozorování a náslechy přímé práce s klienty (telefonické a osobní konzultace) – následná diskuse s pracovníky a možnost zápisu konzultace do databáze, 
 • studium zodpovězených e-mailových dotazů a příprava odpovědí na e-mailové dotazy, 
 • samostudium, 
 • možnost účasti na modelových konzultacích, 
 • účast na poradách týmu, intervizích, seminářích apod. (nutnost souhlasu kompetentní osoby), 
 • průběžná práce na požadovaných výstupech z praxe, 
 • pravidelné schůzky s vedoucím praxe – reflexe průběhu praxe, diskuse, dotazy, úkoly atd. 
 • zapojování do dalších různých aktivit a úkolů – např. vyhledávání potřebných informací pro klienty k řešení jejich situace, aktualizace kontaktů návazných služeb, zpracování a vyhledávání legislativních novinek. 

Bonusy pro praktikanty: 

Možnost práce v elektronické databázi klientů, vlastní pracovní místo s PC, možnost účasti na poradách, intervizích, pracovních skupinách, příp. veřejných akcích (den otevřených dveří, festival sociálních služeb atd.), možnost využití odborné knihovny, nabídka další spolupráce s organizací formou dobrovolnické činnosti.

Důvody pro nedokončení praxe či nedoporučení zápočtu:

 • nedodržení předpisů a pravidel organizace, se kterými byl student seznámen, 
 • neplnění stanovených povinností a pokynů od vedoucího praxe a dalších členů týmu, opakované nedodržování harmonogramu praxe a plánu praxe, 
 • nedostatečná kompetentnost pro výkon praxe - např. praktikant není schopen vypracovat zadané úkoly. 

Období v roce, kdy není vhodné odborné praxe realizovat (vzhledem k charakteru služby či provozních podmínek pracoviště): Letní prázdniny a druhá polovina prosince.

Fotografie prostor pracoviště:

 KonzultovnaOP 1 KonzultovnaOP 2

 

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

PO, ČT 8-18, ÚT, ST 8-15

 • +420 734 734 818
 • Obč. poradna Náchod

  PO 9-18, ÚT, ST 9-15, ČT 9-17

 • +420 734 370 960
 • Obč. poradna Jičín

  PO 8-18, ÚT, ST 8-15, ČT 8-17

 • +420 736 472 676
 • Clubcafé PESSOA

  Dle aktuálního programu

 • +420 736 472 678
 • Kalendář akcí

  červen 2024
  Po Út St Čt So Ne
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30